Cover of Henry Ford, Moya zhizn, moy dostizheniya (My Life and Work; Leningrad: Vremya, 1926); courtesy Jonathan Flatley.

- - -