Selections from Slechte Geschiedinis (Bad History), trans. Samuel Vriezen, Parmentier 19, no. 1, special issue on “Documentaire poëzie” (Documentary Poetics; March 2010), 48-56.

http://www.literairtijdschriftparmentier.nl

De eerste Parmentier van dit jaar staat grotendeels in het teken van hedendaagse ‘documentaire poëzie’ uit Amerika. Documentaire poëzie is poëzie die zich nadrukkelijk presenteert als een vorm van documentatie en zich plaatst te midden van allerhande nieuwsfeiten, historische gebeurtenissen en situaties. In het door hen samengestelde en ingeleide dossier laten Arnoud van Adrichem, Frank Keizer en Samuel Vriezen zien wat er gebeurt wanneer documentaire vormen als krantenberichten, wetteksten en beleidsrapporten onderdak krijgen in de poëzie.

De eerste bijdrage is van de hand van Philip Metres. In zijn overzichtsartikel ‘Van Reznikoff tot Public Enemy’ bespreekt hij enkele belangwekkende documentaire gedichten. Daarna volgt een vertaling van delen uit Mark Nowaks gedicht ‘Capitalization’ door Frank Keizer, die ook voor de inleiding tekende. In een diepgravend essay introduceert Samuel Vriezen het door hem vertaalde fragment uit The Front Matter, Dead Souls van Leslie Scalapino en het gedicht Bad History van Barrett Watten. Bart De Block vertaalde vier gedichten uit de bundel This Connection of Everyone with Lungs van Juliana Spahr, en schreef een korte introductie. Han van der Vegt en Arnoud van Adrichem vertaalden het reisgedicht ‘BART’ van Ron Silliman. Tot slot geven de samenstellers het woord aan Elisabeth Tonnard. Zij schreef een documentair gedicht op basis van schijnbaar willekeurige krantenkoppen die samen een beeld geven van onze gemediatiseerde samenleving. De illustraties in dit dossier en het beeld op de cover zijn van Camiel Andriessen.

- - -